Home
|
ภูมิภาค

พิษโควิด!วอนช่วยร.ร.วัดโนนเมืองโคราช

Featured Image
ธารน้ำใจหลั่งไหล ผู้ใจบุญบริจาคข้าวสารให้ ร.ร.วัดโนนเมือง โคราช หลังพิษโควิด-19ระบาด

ที่ร.ร.มัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 มีนักเรียนทั้งหมด 152 คน ครู 12 คน สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ที่เคยสนับสนุนเงินให้ทางโรงเรียนต้องยกเลิกการบริจาค ทำให้โรงเรียนได้รับ
ความเดือดร้อน ล่าสุดมีผู้ใจบุญนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาบริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือและบรรเท