fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เชียงใหม่PM 2.5 สูงส่งผลกระทบสุขภาพป่วยพุ่ง

Featured Image
เชียงใหม่เตือนสภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ย้ำเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งเป็นเวลานาน สถิติคนป่วยระบบทางเดินหายใจเริ่มพุ่ง

 

 

 

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เปิดเผย ถึงแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือตอนบนว่า ขณะนี้ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง บางวันค่า PM2.5 สูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐานทั้งหมดถึง 45 วัน และมีแนวโน้มจะเกินมาตรฐานอีกหากสภาพอากาศแย่และปัญหาการเผายังรุนแรงทั้งภูมิภาค

 

 

ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้นไปจนถึงเดือนเมษายน สำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันที่มีความรุนแรงในช่วงนี้ อาจเนื่องมาจากการสะสมของฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่งในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ประกอบกับกระแสลมค่อนข้างสงบนิ่ง จึงทำให้มีปริมาณฝุ่นควันหนาแน่น ส่งผลให้คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเดือนมีนาคม ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ที่มีปริมาณลดลงระยะนี้

 

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 คาดการณ์ว่า หลังจากนี้สถานการณ์จะเริ่มทุเลาความรุนแรงลง จากการที่จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้ดีขึ้นและมีจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ในช่วงนี้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือหากจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากาก N95 เครื่องฟอกอากาศ หรือจัดทำห้องปลอดฝุ่นภายในบ้าน

 

 

ซึ่งหากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เบื้องต้นพบว่าเริ่มมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ อาการแพ้ฝุ่นเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนสามารถประเมินอาการจากการสัมผัส PM 2.5 พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ “4HealthPM2.5” หรือ “คลินิกมลพิษออนไลน์” หรือ สามารถสอบถามข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Air4Thai เว็บไซต์ CCDC CMU หรือ เพจ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ได้ทุกวัน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube