Home
|
ภูมิภาค

วอนรัฐฯ ชุดใหม่มองเห็นผู้ประกอบการรายย่อย

Featured Image
ภาคธุรกิจขอนแก่น วอนรัฐบาลชุดใหม่ มองให้เห็นถึงผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่นบ้าง และควรให้โอกาส มากกว่าการให้เงิน

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น และ อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง ในระดับประเทศการเมืองจะมองเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้บริหารประเทศมีความเข้าใจในความเป็นท้องถิ่นความเป็นต่างจังหวัด และความเป็นภูธร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ผู้นำประเทศล้วนมองมาถึงน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจมาจากผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่งผ่านวิกฤติโควิด-19 มาไม่นาน

 

 

นอกนั้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการรายย่อยต้องเผชิญ ทั้งจากการแข่งขันด้านธุรกิจจากธุรกิจรายย่อยด้วยกันเอง ทุนต่างชาติที่มีความพร้อมมากกว่า รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม ล้วนเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อย สิ่งที่ผู้ประกอบการรายย่อยต้องการจากภาคการเมืองนั้น คือการสร้างความแข็งแรงให้กับผู้ประกอบการ โดยการให้ความรู้ ทุน โอกาส รวมทั้งการสร้างปัจจัยให้นักธุรกิจในต่างจังหวัดได้มีโอกาสแข่งขันกับตลาดสากลได้

 

 

“เชื่อว่าหลายพรรคมีนโยบายในการสนับสนุนนักธุรกิจในท้องถิ่น แต่สิ่งที่นำเสนอมีเพียงการให้เงิน ให้ผลประโยชน์ เอาเงิน สวัสดิการมาล่อ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง นักการเมืองควรพูดถึงโอกาส แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา การสร้างโอกาสให้กับธุรกิจรายย่อย เกษตรกร และชาวบ้านมากกว่า เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถช่วยตัวเองได้ในระยะยาว สำหรับการเมืองหลังการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หากทุกฝ่ายจะมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

 

ที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองมองเป้าหมายที่ความมั่นคงเป็นหลัก ประกอบกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว การเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ควรเป็นการเมืองที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรค สร้างโอกาสให้ประชาชน ที่สำคัญที่ต้องรีบแก้ไข คือการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ ซึ่งมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ”

 

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่าในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจ ที่ผ่านมามีนักการเมืองหลายพรรคมาพบปะพูดคุย เรื่องนโยบาย มีแนวทางที่ดีมาพูดคุยแลกเปลี่ยน แต่เรื่องการนำไปใช้ให้เกิดผลหลังการเลือกตั้งให้ได้ผลนั้น มาจากหลายปัจจัย เพราะอาจจะเป็นฝ่ายค้าน หรือหากเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ต้องดำเนินนโยบายตามเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็นที่เหนือการควบคุม

 

 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเสียงส่วนใหญ่ หรือเสียงส่วนน้อย แต่หากมองประโยชน์ของจังหวัดนั้นๆ และมองประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ความร่วมมือกันของนักการเมือง ถึงแม้จะต่างพรรค ต่างเขตกัน แต่ถ้าช่วยกันผลักดันประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน อยากจะเห็นภาพที่คนไทยทุกคนมองเป้าหมายร่วมกัน เชื่อว่าเป็นไปได้ ให้ถือว่าเป็นการเมืองรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ เพื่อบ้านเมือง”

 

 

นายเข็มชาติ กล่าวต่อว่า ต้องการให้มีนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนจริงๆ ที่มีความหลากหลาย เป็นผู้มีความรู้ นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ให้เกิดประโยชน์ มี การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้นักการเมืองพูดคุยกันในระดับพรรค ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และในท้องถิ่นให้มาก โดยมีภาคเอกชน สมาคม องค์กร ให้การสนับสนุนพื้นที่ พร้อมกับนำศักยภาพของรัฐบาล กระทรวงนำนโยบายมาสนับสนุนท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการและรอดูการสนับสนุนจากภาคการเมือง

 

 

“ในนามตัวแทนของภาคเอกชน เมื่อมีโอกาสได้นำเสนอ ทุกครั้งจะพูดถึงศักยภาพของเอกชน แต่ขาดการสนับสนุนทางธุรกิจ ในพื้นที่ต่างจังหวัดธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนเป็นธุรกิจ SME ไม่สามารถสู้ทุนใหญ่ได้ เราขอโอกาสเปิดพื้นที่ให้เรามีแต้มต่อให้ชาวบ้านมีโอกาสขยายตลาดการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือการไหลบ่าของนักท่องเที่ยว

 

 

ซึ่งภาคอีสานมีโอกาสสูงที่นักท่องเที่ยวจากจีนจะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมด้านการต้อนรับ ซึ่งต้องการให้รัฐสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม สิ่งเหล่านี้ต้องการให้นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ให้โอกาสภูมิภาค ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีศักยภาพไม่เหมือนกัน ต้องการให้มีการพูดคุยกันให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการผลักดัน นำศักยภาพของคนในต่างจังหวัดนำมาใช้ให้ถูกที่และถูกเวลา ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ”

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube