Home
|
ภูมิภาค

สุดล้ำนวัตกรรมตรวจจับแกนไม้ยางพารา

Featured Image
ล้ำนวัตกรรมตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา” จ่อต่อยอดพัฒนาเครื่องมือแพทย์รักษาโรคตาเขในมนุษย์

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าติดตามนวัตกรรมต้นแบบในโครงการพัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก และเชื่อมต่อกับระบบในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

 

โดยนักวิจัยจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะบริหารเข้าร่วมติดตาม

 

สำหรับโครงการนี้นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาในระบบการประมวลผลเพื่อตรวจจับแกนไม้โดยอัตโนมัติให้มีความถูกต้องแม่นยำจนสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติส่วนอื่นๆ ของการตัดผ่าท่อนซุงเป็นแผ่นไม้แปรรูปที่มีจำนวนแผ่นต่อ 1 ท่อนซุงให้มากที่สุด ขนาดแผ่นไม้ดีและสวยที่สุดโดยมีส่วนที่เสียน้อยที่สุดอันเนื่องมาจากแกนไม้ส่งผลต่อการอบไม้อย่างมีนัยสำคัญ

 

เพื่อควบคุมอัตราการเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ให้ต่ำที่สุด ใช้เชื้อเพลิงน้อยสุด เป็นการเพิ่มมูลค่าของการแปรรูป การวิจัยพัฒนานี้อยู่ในระหว่างการปรับสเกลจากต้นแบบให้เป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้จริง และยังสามารถพัฒนานวัตกรรมนี้เป็นระบบตรวจจับโรคทางดวงตาเช่นโรคตาเข การตรวจจับรักษาโรคทางรูม่านตา ได้อีกด้วย

 

นายภุชพงค์ โนคไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่ามีการตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมให้ปี 2570 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และในปี 80 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย การพัฒนานี้ดำเนินการโดยภาคราชการอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีภาคการศึกษาและทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีกองทุนที่คอยสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศให้ก้าวหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube