Home
|
ภูมิภาค

ปภ.รายงาน“พายุโนรู”น้ำท่วมในพื้นที่ 15 จังหวัด

Featured Image
ปภ.รายงานอิทธิพล “พายุโนรู” ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 15 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด

 

 

1 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานผลกระทบพายุโนรู ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สระบุรี ชัยนาท สระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 53 อำเภอ 130 ตำบล 387 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,424 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 รายผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

 

เนื่องจากสาเหตุลมพัดต้นไม้ลมทับรถยนต์ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท และปราจีนบุรี รวม 42 อำเภอ 111 ตำบล 363 หมู่บ้าน ขณะที่สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พระนครศรีอยุทธยา อ่างทอง ปทุมธานี และสิงห์บุรี รวม 17 อำเภอ 132 ตำบล 685 หมู่บ้าน ประสานพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ช่วยเหลือประชาชน

 

ปภ.แจ้ง 11 จังหวัด และ กทม. เฝ้าระวังระดับแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

 

โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube