Home
|
ภูมิภาค

สนามบินเชียงใหม่เข้มโควิดช่วงตรุษจีน

Featured Image
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้มาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19

บรรยากาศการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ เริ่มคึกคักมากขึ้น ผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด และส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA โดยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากผ้าตราสัญลักษณ์ AOT ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งผู้โดย สารที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และโอกาสวันแห่งความรัก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ดอนเมือง และเชียงใหม่-สุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 30 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 4,000 คน แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ (ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 5,000 ถึง 5,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติประมาณร้อยละ 30 และหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้แนวโน้มจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมถึงการกลับมาให้บริการในเส้นทางบินข้ามภาค

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube