Home
|
ภูมิภาค

ชาวไทยเชื้อสายมอญจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือ

Featured Image
ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดลพบุรี พร้อมนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม วารีภิกขาจาร หรือตักบาตรทางเรือ ริมแม่น้ำลพบุรี

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระปัญญาวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ประธานชมรมยุวชนไทยรามัญจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยชาวเชื้อสายมอญ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี ที่เป็นชุมชนและวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ร่วมกิจกรรม วารีภิกขาจาร ตักบาตร แต่งชุดไทย ชุดรามัญ ชุดชาติพันธุ์ตักบาตรพระทางเรือการสาธิตการกวนขนมพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นชาติของกลุ่มชาติพันธุ์การละเล่นต่างๆการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของกินพื้นถิ่น

 

 

ร่วมสืบสานประเพณีของชาวมอญ ในจัดกิจกรรม วารีภิกขาจาร ซึ่งคำนี้มาจากภาษาบาลี วารี แปลว่า สายน้ำ ภิกขาจาร แปลว่า ตักบาตร (ตักบาตรทางเรือ) ริมแม่น้ำลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยทางวัดอัมพวันจะจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือขึ้นในทุกวันอาทิตย์ในเวลา 09.00 น.ในทุกวัน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีได้มีจุดทำบุญบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ที่ได้พาเรือมารับบาตร ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินเที่ยวตลาดซาโม่น เดิน ชิม เดินช็อป และเช็คอินท์ ตลาดมอญเมืองละโว้ เพื่อสร่างกิจกรรมให้กับชุมชนมีรายได้เข่าสู่ชุมชน ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube