Home
|
ภูมิภาค

กฟพ.เปิดจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่างไกล

Featured Image
กฟพ.สับสวิทต์เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามโครงการขยายเขตให้ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล ช่วยเกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้ลดต้นทุนการเพาะปลูก

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิตติ สถาพร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคง เป็นประธานพิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านผู้ร้องขอการมีไฟฟ้าใช้ เข้าร่วมงาน ณ บ้านตากิ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทางการเกษตรได้มีไฟฟ้าใช้ ลดต้นทุนการเพาะปลูกลงเพื่อให้ขายสินค้าทางการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีเกษตรกรหลายราย ออกมาสร้างบ้านพักอยู่ตามหัวไร่ปลายนากันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้การออกมาใช้ชีวิตทำการเกษตรได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

 

เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของพื้นที่ทางการเกษตรคือการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้ชีวิต การจะสูบน้ำแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ซึ่งราคาน้ำมันก็ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนการทำการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

 

ซึ่งในการจ่ายไฟในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ในการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาต้นทุนสูง รวมถึงการที่เกษตรกรจะสามารถติดตั้งไฟแสงสว่างและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการทำเกษตรมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัวมากขึ้นต่อไป

 

ซึ่งเกษตรกรที่สนใจต้องการมีไฟฟ้าเพื่อใช้ในการทำการเกษตรสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1129 PEA contact center

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube