fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์นำผู้สมัครจับมือเลือกตั้งนายกอบจ.

Featured Image
กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ นำผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. สร้างความเป็นมิตรอนจับมือเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์

 

โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดอบจ.กาฬสินธุ์ในฐานะผอ.กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์ และ กกต.ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ทั้ง 3 หมายเลข และมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุม นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ และ กกต.ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ ได้นำผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ทั้ง 3 หมายเลข ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร หมายเลข 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล และหมายเลข 3

 

นางสาวเขมจิรา อนันทวรรณ ทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบการเลือกตั้ง พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เปิดใจต่อ กกต.และผู้สมัครด้วยกันอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นมิตรก่อนและหลังเลือกตั้ง

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าในการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 14 สิงหาคม 2565

 

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการอบรมชี้แจงเสาริม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์

 

เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube