fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ราชภัฏโคราชเร่งสร้างความเข้าใจใช้กัญชา

Featured Image
ราชภัฏโคราชเร่งสร้างความเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องให้กลุ่มวิสาหกิจ พร้อมย้ำต้องควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ หลักจากมีการประกาศปลดล็อคกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ยังมีการมอบใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การวิจัยและเชิงพาณิชย์ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา

 

โดยผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประกาศปลดล็อคกัญชาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกกัญชารวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของกัญชาเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมไปถึงการหาตลาดเพื่อนำกัญาชาที่เกษตรกรปลูกไปจัดจำหน่าย ด้วยการประสานงานไปยังหน่วยงานปลายน้ำที่จะนำสารสกัดจากกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมไปถึงการนำกัญชาไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

 

นอกจากนี้ยังได้มีการทำการวิจัยเพื่อนำกัญชามาผสมในผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารหรือเครื่องสำอาง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากกัญชาให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาด้วยว่าหลังจากปลูกแล้วจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายกัญชาอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube