Home
|
ภูมิภาค

ผู้ว่าโคราชตั้งวอรูมรับมือน้ำท่วมโรงพยาบาล

Featured Image
ผู้ว่าโคราชตั้งวอรูมรับมือน้ำท่วมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบมีจุดเสี่ยง 5 จุด ที่น้ำจากลำตะคองจะทะลักเข้า สั่งการเร่งซ่อมแซม

 

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาล โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วม มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ หน่วยทหาร ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการณ์ฯ เตรียมพร้อม ด้านทรัพยากร กำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ อาทิ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ -การวางแนวกระสอบทราย ฯลฯ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่สามารถตัดสินใจ ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือเบื้องต้นแผนในการป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดและอยู่ติดลำน้ำลำตะคอง ได้มีการวางแนวทางไว้ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 จะเร่งดำเนินการขนย้ายสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขึ้นบนที่สูง และจัดทำแผนการเดินทางของเจ้าหน้าที่-แผนการรับส่งผู้ป่วย-การตั้งครัวสนามดูแลผู้ป่วย

 

นอกจากนั้นจากการสำรวจจุดเสี่ยง จุดที่คาดว่าน้ำจากลำน้ำลำตะคองจะไหลเข้ามาในพื้นที่ได้นั้น พบว่ามีจุดเสี่ยงที่มีรอยแตกร้าวมีทั้งหมด 5 จุด และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ได้มีการกำหนดจุดที่จะวางเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube