fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ผู้ช่วยผบ.ตร. ลงพื้นที่สุโขทัยแก้ปัญหาปชช.

Featured Image
ผู้ช่วยผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Stronger Together แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จ.สุโขทัย

 

 

 

พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้นำนโยบายของรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชน และสังคมทั่วทั้งประเทศ ให้เกิดความสุข สงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริม รักษา ต่อยอดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการคัดเลือกประชาชนที่มีบทบาทในชุมชนสังคม เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับฟังปัญหามานั้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในจังหวัดสุโขทัยในช่วงฤดูฝนในแม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำหรือที่กั้นน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งที่เจ็บปวดที่สุดคือในหน้าแล้งก็จะเกิดปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำในทางทำกิน ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะเก็บกักน้ำให้พี่น้องชาวสุโขทัยและเกษตรกร มีน้ำไปใช้ประกอบอาชีพทั้งปีได้ ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักที่ชาวสุโขทัยได้เสนอมา

 

โดยในภาคเช้าพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมคณะเดินทางร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชา ชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) โดยมีพลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยพลตำรวจตรี อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และตำรวจภูธรในพื้นที่ เข้าร่วมในการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube