fbpx
Home
|
ภูมิภาค

อ.ครบุรีรณรงค์หยุดเผาตอซังข้าวลดPM2.5

Featured Image
อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมารณรงค์หยุดเผาตอซังข้าว ขณะหวังลด PM 0.5 เพื่อฟื้นฟูและบำรุงดิน

 

นายนพรัตน์ ด้วงพรหม ปลัดอาวุโสอำเภอครบุรี รักษาราชการแทนนายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด เพื่อฟื้นฟูและบำรุงดิน ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นบำรุงดินในแปลงนาข้าวของตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเพาะปลูก

 

ทั้งนี้นายนพรัตน์ ได้ขับรถไถสาธิตวิธีการไถกลบตอซังข้าว พร้อมกับช่วยเกษตรกรหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกลงในแปลงนาเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

ทั้งนี้การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซังนั้น นับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ต้องการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาตอ ซัง ซึ่งเป็นการทำลายอินทรียวัตถุในดิน อีกทั้งยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่เป็น สาเหตุของภาวะโลกร้อนและทำให้เกิด PM 0.5 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังซึ่งเป็นวิธีการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ กับดิน ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อ การทำการเกษตรอย่างมาก ประกอบกับการทำนาของชาวนาในยุคนี้ที่ต้องการให้ได้ผลผลิตมากที่สุด จึงมีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการพักแปลงนา และชาวนานิยมใช้วิธีการเผาตอซังเพื่อความรวดเร็วในการเตรียมดินสำหรับการ เพาะปลูกข้าวในรอบต่อไป แต่ความจริงแล้ว วิธีการที่เหมาะสมมากที่สุด คือ การไถกลบตอซัง เนื่องจากเป็นการนำเศษซากพืชหมุนเวียนกลับลงสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube