Home
|
ภูมิภาค

คืบโควิดโคราชนศ.มทส.ติดเชื้อแล้ว3ราย

Featured Image
คืบ โควิดโคราช นศ.มทส.ติดเชื้อ 3 ราย พบประวัติรับวัคซีนแล้ว 4 เข็ม แต่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยสั่งเรียนออนไลน์ 100 %

 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ไปแล้ว โดยล่าสุด วานนี้ (5 มกราคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) ว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรคตามมาตรการของ ศบค. ซึ่งนักศึกษา 3 รายดังกล่าว ประกอบด้วย

1.นักศึกษาหญิง อายุ 22 ปี เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 61 ของ มทส. พักอาศัยที่บ้านพักใน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ไทม์ไลน์มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง โดยวันที่ 3 มกราคม 2565 เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิก ARI รพ.มทส. ผลการตรวจพบติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษา ที่ รพ.มทส. มีประวัติได้รับวัคซีน SV+SV+PZ+PZ ครบ 4 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 15 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการ ที่หอพักสุรนิเวศ 17 เรียบร้อยแล้ว

2.นักศึกษาหญิง อายุ 21 ปี เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 62 ของ มทส. พักอาศัยที่บ้านพักใน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ไทม์ไลน์วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีประวัติสัมผัสคนในครอบครัวป่วย COVID-19 จากนั้นวันที่ 3 มกราคม 2565 เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิก ARI รพ.มทส. ผลการตรวจพบติดเชื้อ COVID-19 จึงเข้ารับการรักษา ที่ รพ.มทส. มีประวัติได้รับวัคซีน SV+SV+AZ+PZ ครบ 4 เข็ม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว

3.นักศึกษาชาย อายุ 21 ปี เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 63 ของ มทส. พักอาศัยที่หอพักเอกชนใน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง โดยไทม์ไลน์วันที่ 3 มกราคม 2565 เริ่มมีอาการไข้ ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิก ARI รพ.มทส. ผลการตรวจพบติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษา ที่ รพ.มทส. มีประวัติได้รับวัคซีน SV+AZ ครบ 2 เข็ม

พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย เข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังตามมาตรการที่บ้านพักเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ อาการของนักศึกษาทั้ง 3 คน เบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ส่วนกรณีที่ได้รับวัคซีน 4 เข็ม เนื่องจาก นักศึกษาเรียนด้านสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถือเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข จึงได้รับวัคซีน 4 เข็ม และแม้จะไม่มีการประกาศไทม์ไลน์ แต่จากการสอบสวนโรค ได้แจ้งผู้สัมผัสที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงของแต่ละราย ให้เข้าตรวจที่ รพ.มทส. และกักตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

และเนื่องจากมีการระบาดระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 โดยให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้เป็นการสอนผ่านระบบทางไกล แบบสื่อประสม (การสอนออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 และให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณามอบหมายงานในรูปแบบ Work from Home และใจัดบุคลากรหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไปตามปกติ ตลอดจน ให้นักศึกษาและบุคลากรทําแบบประเมินความเสี่ยงประจําวันทุกวันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ไม่มีความเสี่ยงและผู้มีความเสี่ยงในแต่ละระดับให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการต่อไป รวมถึง ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจุดเสี่ยงและสถานที่ชุมชนที่มีผู้คนแออัด และต้องดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube