Home
|
ภูมิภาค

ลุ่มน้ำปากพนังยังอ่วมท่วมหนักกว่า2 สัปดาห์แล้ว

Featured Image
ลุ่มน้ำปากพนังยังอ่วมท่วมหนักกว่า2 สัปดาห์แล้วเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดอีกนับเดือนเข้าสู่ภาวะปกติ

 

เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกรมชลประทาน รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่เรียกว่า “ท่อซิ่ง”จากเอกชน เข้าตั้งจุดสูบบริเวณประตูระบายน้ำบ้างบางไทร ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำหลายตารางกิโลเมตร ซึ่งประตูระบายน้ำแห่งนี้รองรับการระบายน้ำจากหลายตำบลประกอบด้วยตำบลเกาะทวด ตำบลป่าระกำ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า ลุ่มน้ำปากพนัง ขณะนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงจากภาวะน้ำท่วมขังมากกว่า 2 สัปดาห์แล้ว การระบายเป็นไปได้อย่างล่าช้า จากสภาพน้ำที่ถ่ายเทมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บางส่วน จากน้ำที่ยังท่วมสูงเป็นวงกว้างทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก นอกจากนั้นยังเดือดร้อนไปถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์จากภาวะน้ำท่วม นอกจากนั้นพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสวนปาล์มน้ำมัน สวนส้มโอ สวนมะพร้าวน้ำหอม บ่อเลี้ยงปลา ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลา และสวนส้มโอทับทิมสยามที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะน้ำท่วมขังเริ่มได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยคาดว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปเช่นนี้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังยังถูกน้ำท่วมขังไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube