Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์เร่งฉีดวัคซีนโควิดตั้งเป้า 70%สิ้นพ.ย.

Featured Image
กาฬสินธุ์เร่งฉีดวัคซีนโควิด ตั้งเป้า 70 เปอร์เซ็นต์สิ้นพฤศจิกายนนี้ พร้อมเตรียมทำความสะอาดพื้นที่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่อีก 25 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย ในเรือนจำ 1 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย โดยซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดล่าสุดอยู่ที่ 9,898 ราย หายป่วยแล้ว 9,433 ราย กำลังรักษาตัว 400 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 65 ราย

ขณะที่นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สสจ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยมีการพิจารณาถึงร่างคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 36 เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารของสถานศึกษาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ใช้สนามสอบ 4 สนาม คือ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแนวทางสำคัญที่ต้องดำเนินการเชิงรุก โดยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน ตลอดจนผู้ประกอบการ พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ครู บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ให้ครอบคลุมเป้าหมายร้อยละ 70 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 950,584 โดส ดำเนินการฉีดแล้ว 771,180 โดส แยกเป็นฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 432,113 คน ฉีดครบ 2 เข็มจำนวน 327,482 คน และกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 11,585 คน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube