Home
|
ภูมิภาค

ขนส่งโคราชเงียบเหงาคนยังวิตกโควิด-19

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ช่วงใกล้หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่า บรรยากาศการเดินทางค่อนข้างเงียบเหงา แม้ว่าทางขนส่งจังหวัดฯ จะได้เตรียมความพร้อมเพิ่มเที่ยวรถไว้ ประมาณ 50% และมีรถ 30 หรือรถเสริมเตรียมสำรองไว้ 20 คันรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานและจังหวัดต่างๆ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัด ทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไป โดยส่วนใหญ่วิตกกังวล ไม่กล้าเดินทางไปท่องเที่ยวหรือใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากนัก โดยเฉพาะการเดินทางไปยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งเรื่องนี้ทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้กำชับผู้ประกอบการให้เข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ทั้งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณชานชาลา และรถโดยสารทุกคัน ตลอดจน ที่พักผู้โดยสาร จุดจำหน่ายตั๋ว และร้านอาหาร รวมทั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นรถ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการผู้โดยสาร และเมื่อเข้ามาในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ที่สำคัญ จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งทางสถานีขนส่งฯ ได้จัดที่นั่งรอรถเว้นระยะห่างอย่างต่ำ 1 เมตร และนำท่อ PVC และแผ่นพลาสติกมาทำเป็นฉากกั้นที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารด้วย

ส่วนการจัดที่นั่งบนรถโดยสาร ยังสามารถเลือกนั่งได้ตามปกติ ไม่ได้เว้นระยะห่าง เบาะเว้นเบาะเหมือนช่วงโควิดระบาดในรอบแรก

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube