Home
|
ภูมิภาค

ชลบุรีโควิดเพิ่ม743ค้นหาเชิงรุกกว่า200

Featured Image
จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 743 ค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 924 ราย ขณะค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นกว่า 200

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 743 ราย
1. Cluster ทหารเกณฑ์ อำเภอสัตหีบ 22 ราย สะสม 758 ราย
2. Cluster ที่พักแรงงานต่างด้าว หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง 7 ราย
3. Cluster บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อำเภอพานทอง 5 ราย สะสม 57 ราย
4. Cluster แรงงานรับเหมาปรับปรุงที่ว่าการ อำเภอหนองใหญ่ 5 ราย
5. Cluster กลุ่มบริษัท คอบบร้า อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 71 ราย
6. Cluster แคม์ปก่อสร้าง บริษัท รุ่งเจริญ อ.บางละมุง 4 ราย
7. Cluster บริษัท แวนด้าแพค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 216 ราย
8. Cluster บริษัท ชิโคนี่ พาวเวอร์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย
9. Cluster หจก.เจริญทรัพย์ รีไซเคิล – ชลบุรี ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม 4 ราย
10. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 31 ราย
11. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 29 ราย
12. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย
13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
13.1 ในครอบครัว 241 ราย
13.2 จากสถานที่ทำงาน 147 ราย
13.3 บุคคลใกล้ชิด 20 ราย
14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 80 ราย
15. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 133 ราย
วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 924 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 294 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube