Home
|
ภูมิภาค

ประจวบฯคลายล็อกเปิดด่านสิงขรขนถ่ายสินค้า

Featured Image
ประจวบฯคลายล็อกเปิดด่านสิงขรขนถ่ายสินค้านำเข้าส่ง-ออก หลังทบทวนมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งระงับการผ่อนผันใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการขนถ่ายสินค้า เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เข้มงวดรัดกุมมากขึ้นหลังพบผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าฝั่งไทยจำนวน 1 รายติดเชื้อโควิด-19 นั้น ในวันที่ 2 กันยายน 2564 จะมีการอนุญาตผ่อนผันให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย-เมียนมา สามารถกลับมาขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางด่านสิงขรได้อีกครั้ง ภายหลังจากที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการได้มีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกันและมีการระดมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าแล้ว จากนั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาด

นายพรหมพิริยะ กล่าวว่า กรณีศูนย์สั่งการชายแดนไทยฯ อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทย 5 ราย ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านมูด่อง ประเทศเมียนมา ใช้ช่องทางด่านสิงขรกลับเข้ามารักษาในไทยได้นั้น กลุ่มคนไทยดังกล่าวเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการรักษาตัวในไทยแล้ว หลังจากนี้หากมีบุคคลสัญชาติไทยป่วยติดเชื้อโควิดในฝั่งเมียนมาและต้องการกลับเข้ามารักษาในไทย ก็สามารถทำได้โดยประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือหน่วยงานผู้ประสานในฝั่งเมียนมาเพื่อส่งเรื่องมาให้กับจังหวัดพิจารณา โดยเป็นไปตามมติ ครม.ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบได้เป็นรายกรณี แม้จะมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะชั่วคราวที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube