fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชอ่วมป่วยโควิดสะสมกว่า17,000ราย

Featured Image
โคราชติดโควิดสะสมกว่า 17,000 รายแล้ว ขณะที่รอบ 5 วัน โรงงานแปรรูปไก่รายใหญ่ 2 คลัสเตอร์ พบติดเชื้อเพิ่มเกือบเท่าตัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 วันที่1เมษายน2564 เป็นต้นมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว17,061ราย โดยวันนี้ (23สิงหาคม2564) มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน401ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด จำนวน307ราย และอีก94ราย เป็นการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัด โดยรักษาหาแล้ว10,800ราย ยังรักษาตัวอยู่6,142ราย และเสียชีวิตสะสม119ราย

เมื่อพิจารณากราฟเปรียบเทียบผู้ป่วยในพื้นที่ ผู้ป่วยนอกพื้นที่ และจำนวนผู้ป่วยรายวัน ตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2564 ถึงปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัด กราฟกดหัวลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด ยังสูงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยวันละ200-300ราย ซึ่งจังหวัดฯ ได้เร่งควบคุม-ป้องกันอย่างเต็มที่ โดยระดมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่องตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ซึ่งเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2,112,381 ราย ขณะนี้ ฉีดเข็มแรกไปแล้ว494,677ราย หรือ23.42%ส่วนเข็มที่2 ฉีดไปแล้ว199,551ราย หรือ9.45%รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว694,228โดส

ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ บริษัท คาร์กิลมีทส์ ไทยแลนด์ จำกัด ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จากรายงานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ พบว่า พบพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก405ราย รวมติดเชื้อสะสม977ราย และเชื้อแพร่กระจายออกไปทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือครอบครัว ติดเชื้อเพิ่มอีก44ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อล่าสุด1,021ราย ทั้งๆ ที่เมื่อ5วันที่ผ่านมา ยอดติดเชื้อเมื่อวันที่18สิงหาคม2564 ติดเชื้อรวม440รายเท่านั้น

ในขณะที่คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่162ราย ทำให้มีพนักงานป่วยสะสมแล้ว566ราย และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม

ส่วนคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสุกร เบทาโกร อ.ปักธงชัย ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเดิมเมื่อวันที่18สิงหาคม2564 พบผู้ติดเชื้อรวม27ราย แต่วันนี้รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น38ราย และยังมีคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง อิตาเลียนไทย อ.สีคิ้ว เดิมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 พบพนักงาน บ.อิตาเลียนไทย ติดโควิด 19 จำนวน 64 ราย และพนักงาน บ.อิตัลไทย เทรวี่ ติดเชื้อ 16 ราย แต่วันนี้ในรายงานของทีมสอบสวนโรคฯ ระบุว่า มีติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสมเป็น 84 ราย โดยเป็นพนักงาน บ.อิตาเลียนไทย จำนวน 67 ราย และพนักงาน บ.อิตัลไทย เทรวี่ อีก 17 ราย

นอกจากนี้ คลัสเตอร์โรงงานพริ้นเตอร์ อ.สูงเนิน จากรายงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ระบุว่า มีพนักงานติดเชื้อโควิด 10 ราย วันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมติดเชื้อสะสม 11 ราย และมีคลัสเตอร์ชุมชนเสริมสุขพัฒนา ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษด้วย เนื่องจากเชื้อได้แพร่ระบาดในชุมชน มีผู้ติดเชื้อแล้ว29ราย ศปก.อำเภอสูงเนิน ต้องปิดซอยพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไว้ในวงจำกัดให้ได้โดยเร็ว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube