fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปราจีนฯวันเดียวติดโควิดเพิ่มอีก40ราย

Featured Image
ปราจีนบุรี วันเดียวติดโควิด เพิ่ม 40 ป่วยสะสมจำนวน 486 ราย เป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากบริษัทพีบีไพพ์ (ไทยแลนด์)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีรายงาน จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่จำนวน 40 ราย เป็นผู้ป่วย สะสมในพื้นที่ 458 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 27 ร้าย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย

ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2564 จำนวน 486 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้วจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Timeline เบื้องต้นและสถานที่เสี่ยงของ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากบริษัทพีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) อ.กบินทร์บุรี จำนวน 37 ราย และที่เหลือเป็น คลัสเตอร์จากบุคคลภายในครอบครัว

สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏ Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 40 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับ ร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัยและการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนอกจากนี้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ยังพบมีการติดเชื้อ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube