Home
|
ภูมิภาค

“อนุทิน”ลงพื้นที่บุรีรัมย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

Featured Image
“อนุทิน”ลงพื้นที่บุรีรัมย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 70% และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ก่อนเปิดเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10,196 กรมธรรม์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในระยะยาว จ.บุรีรัมย์ จึงจัดฉีดวัคซีนหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 70 เพื่อเตรียมเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสอดรับโครงการ “1 ตุลาคม 2564 ทัวร์เที่ยวไทย โดยไม่กักตัว” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ได้มาตรฐาน เช่น กีฬามอเตอร์สปอต และการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความจำนงลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวนถึง 582,153 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.6 โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง คือ แอพพลิเคชันไลน์หมอพร้อม บุรีรัมย์ไอซี และอสม.เคาะประตูบ้าน ดังนั้น เพื่อให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรหรือ 1,106,749 คน ต้องร่วมมือกันเชิญชวนคนรอบข้างมาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และปกป้องตนเอง ครอบครัวและชุมชนไปด้วยกัน

สำหรับความพร้อมและศักยภาพของจุดบริการฉีดวัคซีน จ.บุรีรัมย์ ได้กระจายไปทุกอำเภอเพื่อให้บริการประชาชนตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 โดยโรงพยาบาลสนามช้างเซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แห่งนี้ เป็นจุดบริการหลักที่ได้มาตรฐาน รองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้มากที่สุดจำนวนถึง 4,000-5,000 คน ต่อวัน เป็นการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วยทั่วไป เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ จำนวน 8 แห่ง รองรับได้ 1,000-1,500 คน ต่อวัน และโรงพยาบาลชุมชนอีก 14 แห่ง รองรับได้ถึง 600 -800 คนต่อวัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube