fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พ่อเมืองตากลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจชายแดน

Featured Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เยี่ยมจุดตรวจ ริมแม่น้ำเมย แนวชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกันโควิด-19

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ขายแดน อ.ท่าสองยาง ได้แก่ จุดตรวจจุดสกัด บ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และจุดตรวจจุดสกัด บ้านทีโน๊ะโค๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและจริงจัง เนื่องจากปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งผลเสียหลายอย่างให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายๆ พื้นที่ และได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส และสร้างเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งข้อมูลการข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปปราบปรามและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และห้ามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากเข้าไปเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทั้งทางวินัย และคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube