fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งห้างเติมสต๊อกสินค้าเร็วสร้างมั่นใจปชช.

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์สั่งห้างเติมสต๊อกสินค้าเร็วสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ขอออนไลน์ไม่ขึ้นค่าบริการส่ง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด-19 ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ทำให้ในหลายจังหวัดมีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดภาวะวิกฤติ กรมฯได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยได้หารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมด้านสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากภาวะปกติ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อาจมีมากขึ้นและเพิ่มความถี่ในการเติมสินค้าในชั้นวางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน

พาณิชย์สั่งห้างเติมสต๊อกสินค้าเร็วสร้างมั่นใจปชช.

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้หารือผู้ประกอบการให้บริการส่งสินค้าและสั่งซื้ออาหารออนไลน์ขอความร่วมมือไม่ให้มีการปรับราคาค่าบริการ และให้เข้มงวดด้านสุขอนามัยของพนักงานส่งสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดย กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สินค้าในห้างค้าปลีก-ค้าส่งยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้ความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube