Home
|
เศรษฐกิจ

Biz Club Thailand สร้างธุรกิจ ขับเคลื่อนศก.ฐานราก

Featured Image
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรุปผลงานสร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand เกือบ 12 ปี มีสมาชิกแล้ว 13,899 ราย สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี

 

 

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงผลการผลักดันเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ตั้งแต่ปี 2554-31 ส.ค.2566 ว่า กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย และรายเล็ก ให้มีความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในชุมชน และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

 

 

โดยป