Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”จัดอบรมภาวะผู้นำพณ.จว.ทางออนไลน์

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมภาวะผู้นำพาณิชย์จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิด แก้ปัญหาส่งเสริมการค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership for Leader พาณิชย์จังหวัด พร้อมกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับ พาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศ พัฒนาศักยภาพและเรื่องการให้ความรู้ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำที่เรียกว่า Leadership for Leader เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาส่งเสริมการค้าในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเชิงรุก

พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้แนวทางพาณิชย์จังหวัดนำ 14 แผนงานนโยบายปี 2564 มาบังคับใช้ให้บรรลุผลในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร สินค้าชุมชน สหกรณ์ และทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube