Home
|
เศรษฐกิจ

7 สมาคมท่องเที่ยว MOU ตั้งสมาพันธ์ ทำงานคล่อง

Featured Image
7 สมาคมท่องเที่ยว MOU ตั้งสมาพันธ์เพิ่มความคล่องตัวทำงาน เตรียมขอรัฐบาลใหม่ทบทวนต้นทุนค่าแรง

 

 

ในวันนี้ 7 สมาคมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (PGAT) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ได้ลงนาม MOU ในการจัดตั้ง “สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย” หรือ FETTA เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการสะท้อนปัญหาและผลักดันการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้

 

โดยนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA กล่าวว่า ทั้ง7สมาคม ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการนำเสนอแนวทางในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อรัฐบาลให้ได้เร็วขึ้น ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เวลานี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลอยากให้จัดตั้งได้เร็วและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเวลานี้ยังคงติดปัญหาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่ยังติดขัดในเรื่องของการขอวีซ่า อยากให้มีการผ่อนคลายมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5-7 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งภาคการท่องเที่ยวของไทยมีส่วนสนับสนุนทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก

 

ด้านนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า เวลานี้ธุรกิจโรงแรมยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ ตั้งแต่ประสบปัญหาช่วงโควิด 19 โดยสัดส่วนการเข้าพักลดลงในช่วง Low season การมีรัฐบาลใหม่จึงอยากให้มีการทบทวนในเรื่องของต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะค่าแรง อยากให้ชะลอไว้ก่อน เพราะจะมีผลต่อการฟื้นตัว ของผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากค่าแรงที่เป็นต้นทุนแล้วยังมีต้นทุนในส่วนอื่นๆที่ผู้ประกอบการยังต้องแบบรับภาระ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วทางภาคเอกชนจะมีการรวมตัวนำเสนอ ข้อเรียกร้องรวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวต่อรัฐบาล เพื่อทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความยั่งยืนมากขึ้น โดยภาครัฐจะต้องรับฟังความเห็นของภาคเอกชน ประกอบในการจัดทำนโยบายด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube