fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“พาณิชย์” ตรวจเข้มลานเท โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ ตรวจเข้มลานเท โรงสกัดน้ำมันปาล์ม ปกป้องสิทธิเกษตรกร ขณะราคาปุ๋ยจะถูกลงอีก

 

 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมกาค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาผลปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่าแม้ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญแต่ผลผลิตปาล์มน้ำมันก็ยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าราคาประกันรายได้มาตั้งแต่ปี 2564 ส่วนราคาปัจจัยการผลิตสำคัญทั้งแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตร เช่น 0-0-60 21-0-0 และ 15-15-15 ก็ได้ปรับลดลงมามากแล้วและจะทยอยลดลงอีก ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

 

 

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิต กรมการค้าภายในได้สั่งการให้ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดที่มีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน เช่น กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องชั่งของลานเทและโรงสลัดน้ำมันปาล์มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแสดงราคาทึ่ต้องแสดงราคารับซื้อบริเวณหน้าสถานที่รับซื้อและจุดรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ โดยต้องเป็นราคาผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นน้ำมันที่ 18 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ห้ามแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วง ต้องซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดง และห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนัก

 

 

วานนี้ (24 มิ.ย. 66) รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ตรวจสอบเครื่องชั่งของลานเทรุ่งเรืองปาล์ม (ลูกพ่อขุนปาล์ม) และโรงสกัดของบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด พบว่าเครื่องชั่งได้ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองและมีความเที่ยงตรง และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับซื้อตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีการคัดแยกคุณภาพของทะลายปาล์มเพื่อให้ราคารับซื้อที่สูงขึ้นตามอัตราส่วนน้ำมันที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรขอแนะนำให้ตัดปาล์มเมื่อสุกเต็มที่แล้วเพื่อให้ได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพ มีอัตราส่วนน้ำมันที่สูงซึ่งจะช่วยให้ขายได้ในราคาที่ดี และหากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อหรือพบการโกงเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางไลน์ @Mr.dit หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube