Home
|
เศรษฐกิจ

อาเซียนถกจีนถกอัปเกรด ความตกลง ACFTA

Featured Image
อาเซียน-จีน นัดหารืออัปเกรดความตกลง ACFTA รอบ 3 เร่งปิดดีลปี 67

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยเตรียมเข้าร่วมการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน หรือ ACFTA ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเร่งหารือประเด็นต่างๆ ให้มีความคืบหน้ามากที่สุด ซึ่งตั้งเป้าสรุปผลภายในปี 2567 เพื่อให้ความตกลง ACFTA มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

 

 

โดยการเจรจารอบนี้ จะมีการประชุมของคณะกรรมการเจรจาคณะใหญ่ และการเจรจาของคณะทำงานย่อย จำนวน 7 คณะ ได้แก่ (1) การค้าสินค้า (2) การลงทุน (3) เศรษฐกิจสีเขียว (4) เศรษฐกิจดิจิทัล (5) สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (6) การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค และ (7) ความร่วมมือเศรษฐกิจและวิชาการ

 

 

นอกจากนี้ คณะทำงานที่เจรจาไปก่อนหน้า จำนวน 4 คณะ จะรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการเจรจาคณะใหญ่ทราบ ได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวกทางการค้า (2) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (3) กฎหมายและสถาบัน และ (4) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

 

 

สำหรับไทยในฐานะประธานร่วมฝ่ายอาเซียน จะผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้าและเกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของอาเซียนและไทยมากที่สุด โดยมุ่งหาข้อสรุปให้ได้ภายในปี 2567 ทั้งนี้ การปรับปรุงความตกลง ACFTA จะช่วยขยายการค้าระหว่างสมาชิก และเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

 

นอกจากนี้ อาเซียนและจีนจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 16 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง ACFTA การหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี หรืออุปสรรคทางการค้าระหว่างจีนกับสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเด็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนอื่นๆ

 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน โดยในปี 2565 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่า 715,156.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวน้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปจีน มูลค่า 288,920.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 426,235.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 105,404.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว ร้อยละ 1.53

 

 

ขณะที่ไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 34,389.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 71,014.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube