Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ” เผย สหรัฐคงสถานะไทยเทียร์ 2

Featured Image
รัฐมนตรีฯแรงงาน เผย สหรัฐคงสถานะไทยเทียร์ 2 ชื่นชมทุกภาคส่วนบูรณาการ มุ่งสกัดค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกมิติ

 

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2023 หรือ Trafficking In Person (TIP) Report 2023 โดยรายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์จาก 188 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “Tier 2″ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการสำคัญที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำกับดูแลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

 

 

โดยกระทรวงแรงงาน ในปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในหลายๆ ด้าน อาทิ มีพัฒนาการที่สำคัญด้านป้องกัน ยกระดับสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นหน่วยงานระดับกองสามารถสั่งการให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน บังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

 

 

เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานในแรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานภาคประมง ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และได้รับสภาพการจ้างตามหลักสากล ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ได้แก่ การตรวจแรงงานที่ศูนย์ PIPO ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตรวจแรงงานเชิงคุณภาพในสถานประกอบการทั่วไปและการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งเสริมให้สถานประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices) ไปใช้ ดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาด้านการป้องกัน เป็นต้น

 

 

และแม้ว่าในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้อยู่ในระดับ Tier 2 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการและมีความพยายามสกัดการค้ามนุษย์ในทุกมิติ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกัน จะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube