Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนหนักใจปัญหาการเมืองทำนโยบายรัฐสะดุด

Featured Image
เอกชน หนักใจ ปัญหาการเมือง นโยบายรัฐทำไม่เต็มที่ โดยเฉพาะด้านเกษตร ใช้งบแจกจ่าย สุดท้ายแบกไม่ไหว เป็นภาระประเทศ

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า หนักใจกับปัญหาการเมืองเวลานี้ที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากเกินไป ทำให้การทำงานในส่วนของนโยบายทำได้ไม่เต็มที่ ไม่สามารถผลักดัน ให้เกิดผลจากนโยบายในระยะยาวได้ โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าเกษตร ที่ภาค เอกชน มองว่านโยบายต่างๆ จะต้องมีการวางแนวทางในระยะยาว เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพิ่มผลผลิต

แต่เวลานี้มองว่าการปรับเปลี่ยนรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถเดินหน้านโยบายที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ส่วนใหญ่จะใช้นโยบายแจกจ่ายระยะสั้น เฉพาะหน้า ในที่สุดแล้วประเทศจะไม่สามารถแบกรับภาระในส่วนนี้ได้

และโดยส่วนตัวค่อนข้างผิดหวัง กับการเมืองยุคใหม่ที่ไม่ได้ทำให้ประเทศชาติดีขึ้น แต่กลับทำให้เกิดความเสียหายจากความเห็นต่าง ซึ่งมองว่าทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ แต่จะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่จะเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ในทันที

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube