Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.เคาะประกันรายได้ข้าวงวดก่อนสุดท้ายแล้ว

Featured Image
พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าวงวดก่อนสุดท้ายแล้ว ราคาดี จ่ายส่วนต่างชนิดเดียวคาดส่งออกได้ 8 ล้านตัน

 

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ งวดที่ 32แล้ว ซึ่งเป็นการประกาศราคาเกณฑ์กลางงวดก่อนสุดท้ายโดยในครั้งนี้ มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชนิดเดียว ที่ยังได้รับการชดเชยส่วนต่าง อยู่ที่ตันละ 313.05 บาท ซึ่งมีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,686.95 บาท ในขณะที่ข้าวชนิดอื่นๆมีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันทั้งสิ้น จึงไม่ต้องชดเชย โดยเกษตรกรจะได้รับเงินจากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ และมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยในงวดนี้ 681ครัวเรือน

 

ในขณะที่สถานการณ์การส่งออกข้าว จากรายงาน พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สามารถส่งออกได้แล้ว 3.2 ล้านตัน และมั่นใจว่าปีนี้จะสามารถส่งออกได้ 8 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีสูง และราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแข่งขันได้ โดยราคาเฉลี่ยของข้าวแต่ละชนิดถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะอยู่ในเกณฑ์ดีจนรัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ไปได้มาก

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะมีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรงวดที่ 33 เป็นงวดสุดท้าย ก่อนจะสิ้นสุดโครงการ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube