Home
|
เศรษฐกิจ

สนค.ชี้ตลาดโปรตีนทางเลือกรุ่ง โอกาสธุรกิจใหม่

Featured Image
สนค.แนะตลาดโปรตีนทางเลือก ยังเป็นที่ต้องการในอนาคต มีโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ได้

 

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามสถานการณ์โปรตีนทางเลือก อาหารของคนรักสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันโปรตีนทางเลือก (alternative protein) ที่มีแหล่งโปรตีนมาจากพืช สาหร่าย แมลง เชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยง ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพ ด้วยการลดหรือเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ ประกอบกับมีเทคโนโลยีในการพัฒนา คิดค้นอาหารทางเลือก เพื่อมาทดแทนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โปรตีนทางเลือกยังมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมีการเติมสารอาหารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติอร่อย และมีกลิ่น เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับโปรตีนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนแบบดั้งเดิมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว ร้อยละ 15 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่าปริมาณการปล่อยมีเทนจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์ 650 ล้านคัน

 

ตลาดโปรตีนทางเลือกในยุโรปพัฒนาอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเร่งการผลิตโปรตีนทางเลือกให้มีความพอเพียง สำหรับประเทศไทย สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มาผลิตและแปรรูปเป็นโปรตีนทางเลือก อาทิ พืช เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ขนุนอ่อน ไข่ผำ และแมลง เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน หนอนไหม ในปี 2564 การบริโภคโปรตีนทางเลือกที่มาจากนวัตกรรมอาหารใหม่ของไทย มีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของตลาดโปรตีนทางเลือกทั้งหมดของไทย ที่มีมูลค่า 3.62 หมื่นล้านบาท และมูลค่าตลาดโปรตีนทางเลือกมีโอกาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี จนขยับไปสู่ 5,670 ล้านบาทได้ภายในปี 2567

 

โดยตลาดโปรตีนทางเลือก ยังมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ประกอบกับประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญ จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมโปรตีนทางเลือกให้เป็นที่ต้องการของตลาด

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube