fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สนค.ชี้ลต.ดันดัชนีความเชื่อมั่นเมย.สูงสุดรอบ52ด.

Featured Image
สนค.เผยการเลือกตั้งดันดัชนีความเชื่อมั่น เม.ย. สูงสุดในรอบ 52 เดือน แตะระดับ53.5 สะท้อนความสนใจการเมืองมากขึ้น

 

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายนปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.5 โดยเป็นดัชนีที่สูงสุดในรอบ 52 เดือน ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลง และบรรยากาศคึกคักในช่วงการเลือกตั้ง

 

โดยปัจจัยด้านการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้ปรับสูงขึ้น สะท้อนถึงความสำคัญของการเลือกตั้งต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งประชาชนภาคเหนือมองว่าการเมืองและการเลือกตั้งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา เป็น ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

 

โดย ผู้อำนวยการ สนค. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความสำคัญด้านการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

 

จากเดิมมีลักษณะกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในช่วงก่อนการเลือกตั้งไปสู่ทุกกลุ่มให้ความสำคัญการเมืองและการเลือกตั้งมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงใกล้การเลือกตั้ง และยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้นด้วย สะท้อนถึงการคาดหวังในนโยบายที่พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้มีการหาเสียงไว้ ซึ่งคาดว่าจะตอบโจทย์ของคนในแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วน

 

ดังนั้น หากจะรักษาโมเมนตัมให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับช่วงเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว นโยบายต่างๆ ควรมีการดำเนินให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาง สนค. จะได้ติดตามและสะท้อนความคาดหวังของประชาชนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมการดำเนินนโยบายภาครัฐที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการประชาชนอย่างตรงจุดให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube