Home
|
เศรษฐกิจ

ไวน์เขาใหญ่ สินค้า GI รุกตลาดเวียดนาม

Featured Image
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานเซ็น MOU ซื้อขายไวน์เขาใหญ่ไทยเข้าเวียดนาม ขยายตลาดGI ไทย

 

 

 

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน เดินทางเยือนประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 3 ฝ่าย ในการนำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากเขาใหญ่ประเทศไทย โดยพิธีลงนามประกอบด้วย ผู้แทนบริษัท กราน-มอนเต้ จำกัด ผู้ผลิตไวน์ GranMonte เขาใหญ่ ประเทศไทย ผู้แทนบริษัท Phu & Em Trading Service ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องดื่มรายใหญ่ในเวียดนาม และผู้แทนบริษัท Central Retail Vietnam ห้างค้าปลีก Tops Market รายใหญ่ ในเวียดนาม

 

 

อย่างไรก็ตาม การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะมีมูลค่าสั่งซื้อทันทีล็อตแรก จำนวน 3,000 ขวด มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท และคาดว่าใน 1 ปี จะมีมูลค่าสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าไวน์ GranMonte เขาใหญ่เข้าสู่ตลาดเวียดนาม โดยมั่นใจว่าการร่วมมือผลักดันสินค้าไวน์ GI คุณภาพดีจากไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม จะเป็นการช่วยเปิดตลาดไวน์ไทยในเวียดนาม และไวน์ไทยจะได้รับความนิยมในเวียดนามเพิ่มขึ้น และยังได้ใช้โอกาสนี้ มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ หาช่องทางผลักดันสินค้า GI รายการอื่นๆของไทย เข้าสู่ตลาดเวียดนามรวมทั้งผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในเวียดนามเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

ทั้งนี้ การผลักดันไวน์ GranMonte เขาใหญ่ ซึ่งเป็นสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม สอดคล้องกับนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นผลักดันสินค้าท้องถิ่นในโครงการ Local+ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้า BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก สินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และสินค้านวัตกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube