fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.เผยเตรียมถก JTC ไทย-อินเดียแก้ปัญหานำเข้า

Featured Image
ไทยเตรียมหารือ JTC ไทย-อินเดีย ครั้งแรกในรอบ 20 ปี 20 เม.ย.นี้ เน้นแก้ปัญหาการนำเข้า เปิดตลาดเกษตร,ปศุสัตว์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งถือเป็นการประชุมในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ นับจากการประชุมในปี 2546 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีวาระการหารือที่สำคัญ อาทิ การแก้ปัญหามาตรการจำกัดการนำเข้า การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ การลงนามและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด การยอมรับมาตรฐานสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (การถ่ายทำภาพยนตร์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

 

โดยเหตุที่การประชุม JTC เว้นว่างมานาน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา สองประเทศเข้าสู่การเจรจา FTA ไทย – อินเดีย และ FTA อาเซียน – อินเดีย ซึ่งต่อมา ในปี 2563 ทั้งสองฝ่ายตกลงรื้อฟื้นการประชุม JTC ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นกลไกหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยการประชุม JTC ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา อินเดียมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มีมูลค่าเศรษฐกิจถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 1 ของโลก (ประชากรมากกว่า 1,417.17 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 17 ของประชากรโลก) และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายปฏิรูปทางการเงิน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีทั้งแรงงาน วิทยาการ และงบประมาณ ส่งผลให้ในปี 2565 อินเดียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศ

 

ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 17,702.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.06 โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 10,524.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 7,178.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ เม็ดพลาสติก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญของอินเดีย อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และเคมีภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube