Home
|
เศรษฐกิจ

ค้าภายในยันราคาปุ๋ยทยอยลดแล้วพบแพงแจ้งได้

Featured Image
กรมการค้าภายใน ยืนยัน ราคาปุ๋ยทยอยลดลงต่อเนื่อง พื้นที่ไหนราคาสูงร้องเรียนได้ สต๊อกมีเพียงพอให้เกษตรกรใช้ในฤดูเพราะปลูกพฤษภาคมนี้

 

 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง 4 สมาคมผู้ค้าปุ๋ยในประเทศ พบว่า จากการติดตามสถานการณ์การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศ ช่วงฤดูการผลิตของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

 

 

ยืนยันได้ว่าปริมาณปุ๋ยในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแน่นอน โดยล่าสุดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สต๊อกปุ๋ยทั่วประเทศอยู่ที่ 1.36 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50 ในขณะที่ปริมาณการใช้น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตในประเทศราคาดี

 

 

ทำให้เกษตรกรมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และสำหรับสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ การเชื่อมโยงซื้อปุ๋ยจากประเทศต่างๆ ทั้งซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย เบลารุส และประเทศจีน ข้อจำกัดต่างๆมีการผ่อนคลายลงแล้ว รวมถึงระเบียบการนำเข้าภายในประเทศด้วย

 

 

และสำหรับสถานการณ์การจำหน่ายในประเทศนั้น ราคามีการปรับลดลงต่อเนื่องตามราคาในตลาดโลก โดยปุ๋ยยูเรียมีราคาลดลงร้อยละ 44 เฉลี่ยภาคกลางราคาจำหน่ายปลีกต่ำกว่ากระสอบละ 900 บาท รวมถึงปุ๋ยหลักชนิดอื่นๆด้วย หากพื้นที่ใดมีการปรับราคาสูงขึ้น ถือเป็นการฉวยโอกาส ให้เกษตรกรร้องเรียนไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด หรือสายด่วน 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เพราะถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube