Home
|
เศรษฐกิจ

สนค.เผยปี65สินค้า13รายการเติบโตดีแม้มีวิกฤต

Featured Image
สนค.เผยปี2565 มีสินค้า 13 รายการเติบโตดีแม้มีวิกฤตทั้งสงคราม-ศก.โลก เร่งส่งเสริมช่วยหนุนธุรกิจคนไทย

 

 

 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ศึกษาและจัดทำข้อมูลการส่งออกรายสินค้าที่ส่งออกโดยธุรกิจของคนไทยอย่างแท้จริง พบว่า ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ100% สร้างมูลค่าส่งออกให้แก่ประเทศในปี 2565 เป็นจำนวน 73,603.2 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.6 ของมูลค่าส่งออกรวม มีผู้ส่งออกทั้งสิ้น 15,337 ราย โดยเป็นผู้ส่งออกที่ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิต จำนวน 5,342 ราย มีมูลค่าส่งออก 37,029.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ส่งออกที่ดำเนินธุรกิจในภาคบริการ จำนวน 9,994 ราย มีมูลค่าส่งออก 34,834.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

โดยธุรกิจของคนไทยในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าส่งออกมากเป็น 5 อันดับแรก คือ ธุรกิจผลิตโลหะมีค่า เช่น ทองคำ ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ธุรกิจผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง ธุรกิจผลิตยางแผ่นและยางแท่ง และธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ขณะที่ธุรกิจของคนไทยในภาคบริการที่สร้างมูลค่าส่งออกมากเป็น 5 อันดับแรก คือ ธุรกิจขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ ธุรกิจขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ธุรกิจกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) ธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงเหลว และธุรกิจขายส่งผักและผลไม้

 

นอกจากนี้ ยังพบสินค้าส่งออกดาวรุ่งประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการที่มีอัตราขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องทุกเดือน แม้ว่าจะเกิดวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ความไม่สงบในยูเครนในช่วงต้นปี จนถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก จากเงินเฟ้อสูง และการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงกลางถึงท้ายปี ได้แก่ (1) โทรศัพท์และอุปกรณ์ (2) หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ (3) เครื่องประดับแท้ (4) ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ (5) เครื่องใช้สำหรับเดินทาง (6) สีทาและวาร์นิช และวัตถุตกแต่งสีอื่น ๆ (7) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม (8) ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถปิกอัพ รถบัส (9) เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ (10) วิสกี้ (11) อัญมณีสังเคราะห์ (12) ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และ (13) หัวน้ำหอมและน้ำหอม

 

อย่างไรก็ตาม การจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้กำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าให้แก่ธุรกิจของคนไทยได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันให้การส่งออกของผู้ประกอบการสัญชาติไทยมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สนค. ได้จัดทำข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงให้แก่ภาคเอกชนได้ทราบข้อมูลการส่งออกไทยในมิติใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาคเอกชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube