Home
|
เศรษฐกิจ

หอการค้าชี้ท่องเที่ยวดีลต.หนุนสงกรานต์สะพัดกว่า 1.25 แสนล.

Featured Image
หอการค้า เผยท่องเที่ยวฟื้นตัวดี เงินเลือกตั้งหนุน ทำสงกรานต์ปีนี้คึกคัก คาดเงินสะพัดกว่า1.25 แสนล. ขยายตัว 17.3%

 

 

 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงผลสำรวจ “พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566” ว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้คึกคัก ประชาชนส่วนใหญ่วางแผนเดินทางท่องเที่ยว

 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการท่องเที่ยวในประเทศนั้นส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปในจังหวัด ภาคกลาง โดยสถานการณ์ PM 2.5 ไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศ โดยรายจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่คนละประมาณ 7,000 บาท

 

ในขณะที่รายจ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาสินค้าที่แพงขึ้น ส่งผลทำให้ยอดเงินสะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 125,203 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อยู่ในช่วงเดียวกันกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จึงทำให้บรรยากาศและเม็ดเงินที่จะเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น คาดว่า จะช่วยทำให้เศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นนี้คึกคัก สามารถกระตุ้น GDP ของประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4

 

และทั้งปียังคงประมาณการเดิมที่ร้อยละ 3-4 เนื่องจากยังคงมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วง คือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบกับการฟื้นตัวของการส่งออก และช่วงสุญญากาศทางเศรษฐกิจ ในระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การพิจารณางบประมาณอาจเกิดความล่าช้าได้

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube