Home
|
เศรษฐกิจ

จุรินทร์เผยประกันรายได้ข้าวงวด 23 ชดเชย 5,903 ครัวเรือน

Featured Image
รองนายกฯจุรินทร์เผยประกันรายได้ข้าวงวดที่ 23 รับเงิน 22 มี.ค.2566 ชดเชยเกษตรกร 5,903 ครัวเรือน ในข้าว 3 ชนิด

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 2566 ว่า มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างในข้าว 3 ชนิด

 

ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,612.20 บาท ชดเชยตันละ 387.80 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,914.64 บาท ชดเชยตันละ 85.36 บาท และข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,918.67 บาท ชดเชยตันละ 81.33 บาท ในขณะที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว จึงไม่มีราคาเกณฑ์กลาง และ ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลาง สูงกว่าราคาประกันรายได้จึงไม่ต้องชดเชย

 

โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 5,903 ครัวเรือน

 

ด้าน นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในงวดที่ 1 – 22 ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.622 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,858.91 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.640 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,990.75 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube