Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์” มอบวุฒิบัตรหลักสูตรการค้า-พาณิชย์

Featured Image
รองนายกฯจุรินทร์ มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 13-14 ดันสร้างเงิน สร้างแต้มต่อ สร้างอนาคตให้ประเทศ

 

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหลายส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรสร้างบุคลากรชั้นนำของประเทศ ให้มีวิสัยทัศน์สามารถวางกลยุทธ์เพื่อวางตำแหน่งของประเทศในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้รับวุฒิบัตรวันนี้มี 2 รุ่น คือรุ่นที่ 13 และ 14

 

 

ตั้งแต่ตนมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนโดยเอกชนจะเป็นกลไกสำคัญร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ ซึ่ง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ จึงเกิดขึ้นครั้งแรก ร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและอื่นๆ ให้ทุกฝ่ายจับมือกันแก้ปัญหาให้สำเร็จ และช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การแก้ปัญหาการค้าจึงเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ตัวเลขการส่งออกเป็นบวกได้

 

 

ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ทำได้ โดยภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการสร้างเงินสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย และประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟพาวเวอร์ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร สังคมผู้สูงอายุ และในอนาคตอันใกล้ไทยกำลังต้องเผชิญกับอย่างน้อย 3 ปัญหา ในฐานะคนทำการค้า เช่น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หรือปัญหาความขัดแย้งของโลก จับขั้ว แบ่งข้าง เอาเศรษฐกิจการค้ามัดรวมกับการเมือง และมีการบังคับเลือกข้าง 3-4 กลไกใหญ่

 

เช่น RCEP ที่จีนเป็นพี่ใหญ่ ซึ่งสำเร็จมีผลบังคับใช้แล้ว อินโดแปซิฟิกที่สหรัฐฯกำลังเป็นหัวเรือรวบรวมสมาชิก จุดยืนประเทศไทยเราต้องเลือกอาเซียน จับมือกับประเทศสมาชิกให้เราตัวโตขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยต้องยืน และเอเปค มีทั้งจีน สหรัฐฯ อนาคตจะพัฒนาเป็น FTA ที่มี GDP 2 ใน 3 ของโลก ถ้าเจรจาสำเร็จแต่คงอีกยาวนานพอสมควร และปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เติบโตน้อยลง ทำการค้าจะลดลง ความคล่องตัว การส่งออกได้รับผลกระทบ ภาครัฐต้องจับมือกับภาคเอกชนเดินหน้าต่อไป

 

 

โดยในปีนี้เราจะบุกตลาดที่มีศักยภาพอย่างน้อย 3 ตลาดที่ยังบวก เช่นตะวันออกกลาง โดยตนจะเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ เพื่อตั้งสภาความร่วมมือเอกชน 2 ประเทศ และจะไปลงนาม MOU กับบริษัทโลจิสติกส์ทางเรือยักษ์ใหญ่ที่สุดของ UAE ซึ่งมีเครือข่าย 40 ท่าเรือทั่วโลก เพื่อสร้างเงินสร้างอนาคตไว้ให้ประเทศ และเร่งทำ FTA สร้างแต้มต่อให้อนาคต

 

อย่างไรก็ตาม TEPCoT เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย เปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน โดย TEPCoT เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ทางการค้า การพาณิชย์ด้านต่าง ๆ และเสริมสร้างเครือข่ายแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้นำและพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นำพาประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียและสามารถแข่งขันได้ อย่างโดดเด่นในเวทีโลก

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube