fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ชี้ มีปุ๋ยเพียงพอทั้งปท.มีสต๊อก 1.43ล.ตัน

Featured Image
พาณิชย์ เผย มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอ ทั้งประเทศมีสต๊อกถึง 1.43 ล้านตัน แนวโน้มราคาลดลงตามปริมาณการใช้ที่น้อยลง

 

 

 

 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิด และจากการติดตาม พบว่า ขณะนี้ปริมาณสต๊อกปุ๋ยของทุกโรงงานรวมกันมีมากถึง 1.43 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณร้อยละ 52

 

 

โดยแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรหลักๆ มีสต๊อกมากกว่าปีที่แล้ว เช่น ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) สต๊อกมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 136 ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) สต๊อกมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 191 และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) สต๊อกมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 89

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้เมื่อดูจากปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยของทุกโรงงานรวมกันในช่วง 10 เดือนแรกของปี จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศลดลงประมาณร้อยละ 36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการเพาะปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีลดลงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพทดแทน หรือใช้แบบผสมผสานควบคู่กันไปเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก และจากที่ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับนายมานิตย์ บุญเขียว ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวและผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

 

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี น.ส. มณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัด อบต. บ้านใหม่ นายอาคม แก้วเอี่ยว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และน.ส. จิรารัตน์ ผ่องแผ้ว ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ พบว่า เกษตรกรในเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีราคาไม่แพง เช่น มูลสัตว์ แกลบ รำข้าว น้ำหมัก และกากน้ำตาล เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

นำมาผสมให้ได้สารอาหารที่ขาดในดิน ตามประเภทของพืชที่เพาะปลูก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อบต.บ้านใหม่ เมื่อถามถึงผลผลิตนายสมชาย จันทร์วิเหลือง เกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลบ้านใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ปุ๋ยพบว่าผลผลิตไม่ได้ลดลง ดินไม่เสื่อมสภาพ และปัญหาแมลงลดลงทำให้ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลงไปด้วย และจากปริมาณที่มีมากเพียงพอและการใช้ที่ลดลง

 

 

ทำให้ตลาดมีการแข่งขันราคากันมากขึ้น ประกอบกับราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกได้ลดลงมาบ้างแล้ว แม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่จำหน่ายในประเทศจึงได้ปรับลดราคาลง โดยราคาจำหน่ายเฉลี่ยภาคกลาง ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ลดลงร้อยละ 18 และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่ผ่านมา และคาดว่าราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube