Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ตรวจโรงบรรจุ-ร้านค้าก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ

Featured Image
กรมการค้าภายใน ตรวจโรงบรรจุและร้านค้าก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ ให้ความเป็นธรรมผู้บริโภค

 

 

 

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องปริมาณหรือน้ำหนักการบรรจุก๊าซหุงต้มภายในโรงบรรจุ และควบคุมสถานที่จำหน่ายก๊าซหุงต้มชนิดบรรจุถัง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

โดยวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานปริมาณและน้ำหนักของการบรรจุก๊าซหุงต้ม ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชค บรรจุก๊าซ 2000 อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี พบว่า โรงบรรจุมีกระบวนการบรรจุก๊าซในปริมาณที่ถูกต้องตามปริมาณหรือน้ำหนักที่ข้างถังระบุไว้และส่วนใหญ่ได้บรรจุก๊าซเกินกว่าน้ำหนักที่แสดงไว้อีกด้วย ซึ่งถือว่าโรงบรรจุดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

 

ในขณะที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ร้านหนุ่มแก๊สไวไฟ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ก็พบว่า ปริมาณการบรรจุก๊าซหุงต้มนั้นถูกต้อง ครบถ้วนตามปริมาณที่ระบุไว้ข้างตัวถัง

 

 

 

 

 

 

 

จากผลดำเนินงานตรวจสอบก๊าซหุงต้มทั่วประเทศในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา (1 ม.ค.-22 พ.ย. 65) กรมฯ ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการไปแล้ว 395 ราย รวม 81,612 ถัง แบ่งเป็น 1.โรงบรรจุ 113 ราย 43,296 ถัง พบผิด 601 ถัง และได้ดำเนินคดี 1 ราย และ 2.ร้านจำหน่าย 282 ราย รวม 38,316 ถัง พบผิด 958 ถัง ดำเนินคดี 17 ราย รวม 333 ถัง ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 7 เรื่อง ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่า ถูกต้อง 4 เรื่อง ผิด 3 เรื่อง และมีการดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 21 ราย

 

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการโรงบรรจุก๊าซหุงต้มและร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มทุกแห่ง เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายการจำหน่ายสินค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบการบรรจุที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามปริมาณที่ระบุไว้ข้างถังสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค โรงบรรจุก๊าซหุงต้มชนิดบรรจุถัง จะมีความผิดตามมาตรา 84

 

 

 

 

 

 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มชนิดบรรจุถัง จะมีความผิดตามมาตรา 85 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับปริมาณการบรรจุก๊าซหุงต้ม หรือสงสัยว่าก๊าซหุงต้มมีปริมาณไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube