Home
|
เศรษฐกิจ

ปชช.สนใจร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้แน่น

Featured Image
กระทรวงการคลัง เผยผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ประชาชนสนใจร่วมแน่น

 

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ประชาชนและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 ราย

 

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมงานและขอแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวยังไม่รวมการดำเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565

 

โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 113,000 ราย คิดเป็นจำนวนรายการสะสมมากกว่า 273,000 รายการ ซึ่งสามารถจำแนกรายการสะสมตามกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจได้ดังนี้ (1) ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ร้อยละ 46 (2) ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 39 (3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 14 และ (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ร้อยละ 1

 

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจึงมีแผนที่จะจัดงานครั้งต่อ ๆ ไป อีก 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะมีหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการพัฒนาอาชีพ

 

รวมทั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านรายได้และหนี้สินให้กับประชาชนเข้าร่วมเพิ่มเติมด้วย เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้การจัดมหกรรมสามารถช่วยเหลือประชาชนได้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยมีแผนจะจัดงานครั้งต่อ ๆ ไปอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

 

ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา วันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube