Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์เยือนสิงคโปร์เปิดทางดันส่งออกสินค้าเกษตร

Featured Image
“รมช.พณ.”นำคณะเยือนสิงคโปร์ เปิดทางดันส่งออกสินค้าเกษตร ร่วมมือพัฒนา SMEs

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ เพื่อหารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังตลาดสิงคโปร์ และการพัฒนาศักยภาพ SMEs สู่การค้ายุคใหม่

 

โดยการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะพบกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสิงคโปร์ เพื่อหารือความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ คือ การผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังสิงคโปร์

 

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย ที่มีการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ต่างๆ ในตลาดสิงคโปร์ อาทิ ผลิตภัณฑ์นม ข้าว และผลไม้ โดยจะได้พบหารือกับผู้บริหารแฟร์ไพรซ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ของสิงคโปร์ ซึ่งนำเข้าสินค้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยผ่านชายแดนมาเลเซียมายังสิงคโปร์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ตลาดค้าส่งปาเซอร์ ปันจังอีกด้วย

 

นอกจากนี้ จะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานบ่มเพาะสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งจะหารือต่อยอดความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับ Shopee แพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในโลก โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่า 11,288.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.35 โดยแบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 6,447.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 28.98 และการนำเข้ามูลค่า 4,840.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.49 สินค้าส่งออกสำคัญ

 

ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป) น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube