fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์ลุยพัฒนาข้าวไทยจัดประกวดข้าวหอมมะลิแท้

Featured Image
กรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าวไทย จัดประกวดข้าวหอมมะลิแท้ของไทยและข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี

 

 

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิไทยระดับประเทศ ได้พิจารณาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรที่เข้าประกวด ซึ่งเพาะปลูกในปี 2564/65 พื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศไทย

 

ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 40 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจผลิตข้าวหอมมะลิไทยที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในความนุ่ม หอม และรสชาติอร่อยเลิศ โดยในปีนี้มีเกษตรกรสนใจส่งตัวอย่างข้าวเข้าร่วมประกวดมากถึง 625 ราย จากทั่วประเทศ โดยการตัดสินแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกร

 

ซึ่งในการประกวดจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อส่งตัวอย่างข้าวที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละจังหวัดเข้ามาประกวดในระดับประเทศในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ใน 15 จังหวัด คณะกรรมการประกวดระดับประเทศได้ส่งตัวอย่างข้าวให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการ

 

ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ (กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และเอกชน (ผู้ส่งออก โรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง) จะดูลักษณะทางกายภาพ ความหอม และหุงชิมรสชาติ เพื่อคัดตัวอย่างข้าวที่มีความโดดเด่นที่สุด โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 625,000 บาท พร้อมโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้าวที่ผลิตและจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโรงสีท้องถิ่น เพื่อพัฒนากระบวนการสีข้าวสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปีนี้ได้เพิ่มการประกวดประเภทโรงสีกลุ่มเกษตรกรเป็นปีแรกด้วย

 

โดยมีโรงสีทั่วประเทศส่งตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงทั้งประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง และข้าวเหนียวเมล็ดยาว เข้าประกวดทั้งหมด 113 ตัวอย่าง โดยคณะกรรมการประกวดจะดูลักษณะกายภาพและหุงต้มชิมรสชาติเพื่อคัดตัวอย่างข้าวที่ดีที่สุด โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวด้วยว่า การประกวดในปีนี้พบว่าตัวอย่างข้าว ที่ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบตัดสินในระดับประเทศต่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน แสดงให้เห็นได้ว่าเกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเกษตรกรผู้ชนะจะได้รับรางวัลแล้ว กรมฯ จะได้มีการต่อยอดโดยจัดหาช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มขึ้น

 

รวมทั้งสนับสนุนให้โรงสีจัดทำระบบมาตรฐานสุขอนามัย GHP และ HACCP เพื่อยกระดับการผลิตข้าวของไทยให้ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามนโยบายในการมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพข้าวไทยให้ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube