fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

บขส.ดูเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

Featured Image
อนุกรรมการพัฒนาบริการฯ บขส.ตรวจสถานีเดินรถอุดรธานี-หนองคาย ก่อนลุยแผนพัฒนาบริการยกระดับการเดินทาง

 

 

นายอนามัย ดำเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการให้บริการฯ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นำคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริการในเส้นทางกรุงเทพ -อุดรธานี-หนองคาย

 

ทั้งนี้นายอนามัย กล่าวว่า นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ บขส. ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการให้บริการฯ ลงพื้นที่จริง เพื่อรับทราบปัญหา และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานด้านบริการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการให้บริการฯ เห็นว่า บขส.มีการบริหารจัดการที่ดี แต่อยากให้มีการพัฒนาบริการให้มากขึ้น เช่น เพิ่มการเชื่อมต่อในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยนำรถโดยสารเข้ารับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน การดูแลเรื่องความสะอาดในสถานีฯ และบนรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น

 

ด้าน นาย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส.ได้รับนโยบายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยง ไทย สปป.ลาว และจีน รวมทั้งสถานีรายทางยังเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวของ สปป.ลาว

 

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางฯ มองว่า บขส. ควรมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก ราง และอากาศ รวมทั้งเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

 

สำหรับจังหวัดอุดรธานี บขส. มีเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ จำนวน 2 เส้นทาง เปิดให้บริการ 1 เส้นทาง คือ อุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 77 กิโลเมตร วันละ 5 เที่ยว ค่าโดยสาร 80 บาท/เที่ยว ส่วนเส้นทางอุดรธานี-ท่าอากาศยานอุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง ระยะทาง 246 กิโลเมตร ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางใหม่ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากขึ้น

 

ส่วนที่จังหวัดหนองคาย บขส. มีเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ 1 เส้นทาง คือ หนองคาย -นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 27 กิโลเมตร เปิดให้บริการวันละ 8 เที่ยว ค่าโดยสาร 55 บาท/เที่ยว ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ณ สถานีเดินรถของ บขส.ทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube