Home
|
เศรษฐกิจ

“อาคม” ชี้ต่างชาติยังมั่นใจไทยการเมืองไม่กระทบลงทุน

Featured Image
“รมว.อาคม” เผย นักลงทุนต่างประเทศยังเชื่อมั่นไทย การเมืองไม่มีผลการลงทุน มีแผนชัดเจนดันจีดีพีโตได้ 3.5%

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลัง ปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2022 ว่า นักลงทุนต่างประเทศยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทย ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ปัจจัยสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คือการท่องเที่ยวที่มั่นใจว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 8-10 ล้านคน

 

ถึงแม้ว่าบางประเทศยังคงมีเงื่อนไขในการเดินทางที่ไม่สะดวกนักอย่างประเทศจีน ที่ยังคงมีมาตรการเดินทางที่เข้มงวด ความต้องการจากต่างประเทศทำให้การส่งออกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนแต่ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังมีโอกาสสูง

 

ในขณะที่ปัจจัยในประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนและการบริโภคของภาคประชาชนดีขึ้น ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 โดยรัฐบาลมีมาตรการในการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนชดเชยรายได้จากเศรษฐกิจที่หายไป อาทิ

 

โครงการคนละครึ่งที่เมื่อเริ่มโครงการแล้วเศรษฐกิจจะคึกคักมากขึ้นจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและประชาชนที่มีรายได้มากขึ้นสามารถลดค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้

 

อย่างไรก็ตามสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 นั้นเห็นว่า จะสามารถเดินหน้าได้ตามขั้นตอน และเริ่มต้นปีงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เชื่อว่าจะสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณได้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 สัดส่วน 1ใน4 ของงบประมาณทั้งหมด

 

โดยสถานการณ์การเมืองนั้น เมื่อถามถึงการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี และมีการออกมาเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆจะมีผลบั่นทอนต่อความเชื่อมั่นหรือไม่ นายอาคม กล่าวว่า การเมืองไม่น่าจะมีผลเนื่องจากการลงทุนมีข้อผูกพันดำเนินการตามนโยบายอยู่แล้ว และรัฐบาลสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนได้อย่างมีเสถียรภาพ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube