Home
|
เศรษฐกิจ

“สารี”ชมสั่งเบรกเก็บค่าตั๋วสายสีเขียว104บาท

Featured Image
เลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค ขอบคุณ นายกฯ สั่งกทม.ชะลอเก็บค่าโดยสารบีทีเอสสายสีเขียว ชี้ ราคา 104 บาทไม่เป็นธรรม ขัดกฎหมาย

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า ตามที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเลื่อนการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยายในอัตราสูงสุด 104 บาท ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ออกไปก่อน โดยให้เหตุผลได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนค่าโดยสารใหม่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 “สภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะผู้แทนผู้บริโภคทุกคนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้นโยบายสั่งเลื่อนการเก็บค่าโดยสาร 104 บาท

ทั้งนี้ มองว่า การกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขัดต่อกฎหมายมาตรา 96 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการและไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561ที่ให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ผู้บริโภค มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาที่เสียเปรียบของกรุงเทพมหานครในการจ้างเดินรถ จนทำให้เป็นหนี้ที่มากกว่าควรจะเป็นและไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้า การโฆษณาบนรถไฟฟ้า จึงยังต้องการความชัดเจน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube