fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.หนุนผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมสู่ยุคการค้าดิจิทัล

Featured Image
รมช.พาณิชย์ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคการค้าดิจิทัล รับเทรนด์ใหม่หลังโควิด-19

 

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์” ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งแนวโน้มจะมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลของไทย และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกการค้าดิจิทัล ด้วยการผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการประชาชนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ และเสริมสร้างทักษะการค้ายุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวนในการเข้าสู่ยุคการค้าดิจิทัลร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลก

 

 

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศที่แสดงความสนใจจะร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับไทย โดยเฉพาะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และมีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)) ซึ่งเป็นความตกลงทางการค้าในรูปแบบใหม่กับหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

โดยการค้าออนไลน์หรือการค้าดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ความตกลง RCEP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดของไทย นอกจากนี้ อาเซียนได้มีการจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยมีแผนจะจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลร่วมกันในอาเซียน

 

ขณะนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดทำแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าของประเทศต่างๆ ในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการค้าดิจิทัลอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube